TOP OF STEP UP

ธัชชัย สุขดี

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

"STEP UP เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ตัวแทนทำงานได้อย่างต่อเนื่อง"

STEP UP เป็นตัวช่วยที่ดีที่สุด ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารทีมงานให้ไปสู่ความสำเร็จในการทำงานได้ดี เป็นคุณวุฒิที่ไปใช้ดูแลตัวแทนให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ดี และยังใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นตัวแทนให้ทำงานได้ดีต่อเนื่อง

ดังนั้นคุณวุฒิ STEP UP จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเท่าที่บริษัทมีมาครับ