TOP OF STEP UP

วงษ์จันทร จันดี

ผจก.ภาค VICTORY Settee

"ความทุ่มเท มุ่งมั่น และมีวินัย จะทำให้ประสบความสำเร็จ"

หลักในการทำงานที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ประสบความสำเร็จคือ ความทุ่มเท มุ่งมั่น ขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน และต้องสม่ำเสมอ การทำให้ลูกค้าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญต้องรู้จักสร้างเครดิตให้กับตัวเอง เช่น ตรงต่อเวลา รักษาคุณภาพของงานที่ทำ

กลยุทธ์ในการทำงาน

ต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณเก่งคุณกล้าสามารถเกินกว่าใคร ๆ จะทราบได้ คุณเป็นคนที่สุดยอดมาก ๆไม่ว่าจะทำงานใดก็จะสำเร็จอย่างแน่นอน

เชื่อมั่นในตัวผู้นำที่จะคอยสอนชี้แนะเรา

ต้องขอขอบคุณ พี่เรวดี และ โค้ชสง่า ผู้ให้ความรู้และชี้แนะแนวทางในการทำงาน ขอบคุณทีมงานที่อยู่เคียงข้าง