TOP OF STEP UP

สมควร ใจชุ่มใจ

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

"STEP UP เป็นดั่งไฟฉายที่นำทางเพื่อค้นหาในสิ่งที่ตัวเองต้องการ"
Step up เป็นยุทธศาสตร์ หนึ่งที่สามารถนำไปกระตุ้นการทำงานของตัวแทนเพราะเป็นรางวัลที่ทำให้ตัวแทนมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่งเสร็มความกระตือรือร้นในการทำงาน....เป็นการแข่งขันกับตัวเองจึงทำให้ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง....บางครั้งตัวแทนยังค้นหาตัวเองไม่เจอ Step up เป็นดั่งไฟฉายที่นำทางเพื่อค้นหาในสิ่งที่ตัวเองต้องการ