TOP OF STEP UP

ภีมสินี สายตา

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

"Step Up ทำให้เราพัฒนาศักยภาพของตัวเราและทีมงาน"


Step Up เป็นโครงการที่ทำให้เราได้พัฒนาศักยภาพ ของตัวเราและทีมงาน... กลุ่มงาน Tiger Team กลุ่ม 572.. ได้เอา Step Up มาตั้งเป้าหมาย ในการทำงานของแต่ละไตรมาส เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวแทน และผู้บริหารรวมถึงตัวเราเอง.. ในปีที่ผ่านมา พวกเรา ได้ทำงาน โฟกัสเป้าหมาย ทำให้เรามี ผลงานและความก้าวหน้าในการทำงาน ไปในทิศทางที่ดีมาก ทั้งนี้ ปีนี้โครงการ Step Up ยังได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆ มีผู้บริหารหลายท่านในทีมงานได้มีโอกาสได้ไปพัฒนา การเรียนรู้ กับโครงการ Step Up .. ตัวฉันเองอยากเชิญชวน พี่น้อง ร่วมธุรกิจ ประกันชีวิต ใช้คุณวุฒิ Step Up ตั้งเป้าหมาย โฟกัส ไปด้วยกัน ทุกท่าน

...ในนามกลุ่ม 572 กลุ่มงาน Tiger Power Team. ดิฉัน ขอขอบคุณบริษัท และ และเจ้าหน้าที่ support ทุกท่าน . ที่มีโครงการดีๆ ให้เราฝ่ายขาย ได้นำมาใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน ให้ง่ายขึ้น จึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้... ขอบคุณค่ะ