TOP OF STEP UP

สุกัญญา มังคละคุปต์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย

"ความสำเร็จเกิดจากความตั้งใจจริง และลงมือทำอย่างต่อเนื่อง"


ในการทำทีม เรายังคงสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ จากการชวนคนต่อเนื่อง​ เข้ากิจกรรมมาโดยตลอด อย่างไม่หยุด และกระตือรือร้นในการชวนและ มีระบบรองรับ

งาน​ Life​ Changer และงาน​ The Xvisor เป็นกิจกรรมลำดับแรก​ ที่เราชวนคนใหม่ใหม่เข้ามา ในทุกครั้งที่บริษัทจัดงาน​ ซึ่งในสถานะโควิด-19​ ก็ยังคงจัดงานนี้​ อย่างต่อเนื่องในรูปแบบ​ Live​ สดผ่านช่องทาง​ Online ของบริษัท​ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือเรา​ ได้ดีมากๆ

หลังจากนั้น​ ดิฉันจะสร้างวินัย ด้วยการส่งเข้าระบบของ VICTORY SYSTEM ในกลุ่มงาน VICTORY ที่รองรับ ทั้งตัวแทนที่เป็น Fulltime​ และ Parttime ที่จะสามารถพัฒนา Mindset, Attitude, Knowledge Skill และการมีสังคม​ในกลุ่มงานของเรา

และในปัจจุบัน​ การเรียนรู้ผ่านระบบ Digital ของบริษัท ก็เอื้ออำนวยให้เราทำงานง่ายขึ้น​ ตัวแทนสามารถ หาความรู้ ได้จาก ระบบ LMS ของบริษัท

เมื่อเรานำคนใหม่ เข้ามา อย่างต่อเนื่องตลอด จึงมีทั้งตัวแทนเดิม​ และตัวแทนใหม่ ที่เพิ่มมากขึ้น​ และเติบโตขึ้น เป็นผู้บริหารหน่วยใหม่ (NEW UM) จึงเป็นที่มาของผลผลิตของทีม ที่เติบโตขึ้นค่ะ​

และเรามี Coach สง่า พิชญังกูร​ ผู้ให้คำปรึกษา​ และให้วิสัยทัศน์ กับทีมของเรา การชวนคนมาเปลี่ยนชีวิต​ จากจุดที่เป็นอยู่ ไปสู่จุดที่เป็นได้ อย่างมีระบบรองรับ​ จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทีมงานของเรา​ ให้เกิดการตัดสินใจมาร่วมงานกับเรามากยิ่งขึ้นค่ะ