TOP OF STEP UP

จุฬาลักษณ์ ฐานุศักดิ์ดำรงค์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย

"คนสำเร็จจะไม่เปลี่ยนเป้าหมาย…. แต่คนสำเร็จจะเปลี่ยนวิธีการ อยู่เสมอ"คนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจประกันชีวิตนั้น คุณจะต้องมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นเป้าหมายของคุณจริงๆ ที่คุณอยากจะได้มันจริงๆเพื่อคนที่คุณรัก ส่วนวิธีการนั้น เราสามารถวางแผนงานลองผิด ลองถูกได้ตลอดเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีการวัดผล วิเคระห์ ประเมินผล และยังส่งต่อวิธีการให้คนรุ่นใหม่ได้ทำตามได้

เราต้องเป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม ทำให้ทุกคนอยากชวนคนมาร่วมงานกับทีม NEX ซึ่งกลุ่มเราจะมีการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ เสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานให้เป็นมืออาชีพ รวมทั้งมีกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนาน ทำให้ทุกคนในทีมงานรักกัน สามัคคีกัน มีความสุขร่วมกันในการทำงานและมีชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้น

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ Step Up Project ที่เป็นเครื่องมือ ในการกระตุ้นให้คนในทีมทุกระดับ พิชิตเป้าหมายเพื่อได้ติดระดับสูงสุด และพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ทำให้ทีมเติบโตยิ่งๆขึ้น