TOP OF STEP UP

วรวิศุทธ์ วัชระเบญจพัฒน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย

"STEP UP เป็นอีกหนึ่งมาตราฐานที่บ่งบอกถึงระดับของความสำเร็จ"

Step-Up เป็นอีกหนึ่งมาตราฐานที่บ่งบอกถึงระดับของความสำเร็จ ถือเป็นเครื่องมือในการเช็คระยะทางและคอยควบคุมให้ผู้บริหารตัวแทนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ

เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่ให้ทั้งความรู้ ความบันเทิงและความภาคภูมิใจในการทำงาน

ขอบคุณ อลิอันซ์ อยุธยา ที่สร้างโปรแกรมดีๆมากมายเพื่อช่วยสนับสนุนให้ทีมงานฝ่ายขายไปถึงเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องมากที่สุดครับ