TOP OF STEP UP

เกศริน ตั้งมั่นในกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย

"รินใช้โครงการ Step Up มาสอดคล้องกับการทำงาน ทำให้เกิดประสิทธิภาพทั้งต่อตัวเองและต่อองค์กรค่ะ"ถ้าเปรียบการวัดความสำเร็จจากเครื่องมือใดเครื่องมือนึง อีก 1 เครื่องมือที่รินใช้นำมาวัดนั่นคือ โครงการ Step Up ค่ะ

เพราะมนุษย์ชอบ Ranking ตัวเองเมื่ออยู่ในสังคม และการวัดผลการทำงานถ้ามีระดับวัดผลให้เราเลือก มันก็จะง่ายต่อการตัดสินใจที่จะก้าวเดินต่อไปในธุรกิจนี้ หลายปีที่ผ่านมา เราอาจจะวัดผลจากยอดขาย ซึ่งพอพ้นปีผ่านไปทุกอย่างจบ ต้องเริ่มนับ 1 ใหม่ ซึ่งวัดผลอะไรไม่ได้แบบเป็นชิ้นเป็นอัน

แต่เมื่อมีโครงการ Step Up เข้ามา เราจะสามารถรู้ได้เลยว่าถ้ามียอดขายเท่านี้ เราจะจัดอยู่ในระดับไหน ซึ่งเกณฑ์วัดผลของโครงการนี้เป็นเกณฑ์กลางที่ได้ถูกรองรับไว้แล้ว และถ้าเราทำได้ในแต่ละระดับ บริษัทก็มีการ recognize ให้เราผ่านทาง Website มีนามบัตร มีเกียรติให้เราต่างๆมากมาย

โครงการนี้นอกจากวัดผลความสามารถของตัวรินเองแล้ว ในฐานะของผู้บริหารเราสามารถหยิบนำมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรของเราได้เช่นกัน
รินชอบถามน้องๆตัวแทนเสมอว่าถ้าเราเป็นระดับ Step ใด Step นึงของโครงการ เราจะได้อะไร ? และความฝันของเค้าอยู่ใน Step ไหน ?

เพราะแต่ละระดับต้องใช้การคิด การต่อยอด และการตัดสินใจไม่เหมือนกัน หน้าที่ผู้นำจะรู้เลยว่าเราจะต้องคุย และทำอย่างไรกับน้องๆกลุ่มนั้นเพื่อทำให้เค้าเคลื่อนที่ไปถึงเป้าหมายที่เค้าต้องการ