TOP OF STEP UP

ชาญกิจ เส็งสาย

หน่วยอาวุโส เพชรภูมิรพี

จงภูมิใจในอาชีพที่คุณเลือกสรรและทำมันทุกวัน ด้วย "หัวใจ"เป้าหมายชีวิตคือครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุข ฉะนั้นจึงทุ่มเท แรงกายและแรงใจให้กับครอบครัวและอาชีพที่ทำทุกอาชีพ มีศักดิ์ศรี ไม่ต่างกัน
เพราะไม่มีอาชีพไหนอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพา อาชีพอื่นจงภูมิใจในอาชีพ ที่คุณเลือกสรรและทำมันทุกวัน ด้วย "หัวใจ"

ผมเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิต เนื่องจากต้องการเก็บออม และเพิ่มหลักประกันความสุขให้กับครอบครัว และได้เรียนรู้ว่าการประกันชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ดี ที่ทุกครอบครัวควรจะมี เพราะเราไม่มีวันรู้อนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา แต่การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือช่วยเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับครอบครัวผม และทุก ๆ ครอบครัว ดังนั้นผมจึงต้องการให้คนที่ผมรักและทุกคนที่ผมรู้จักได้มีหลักประกันความเสี่ยงให้กับครอบครัวเช่นกัน
ผมขอขอบคุณครอบครัว อลิอันซ์ อยุธยา นำโดย คุณชลธิชา ควรเดชะคุปต์
ผู้อำนวยการบริหารฝ่าย ที่เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จ ให้ความรู้ ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำแนวทางการทำงาน พร้อมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจผมมาตลอด และขอขอบคุณทีมสนับสนุน
คุณไชยวัฒน์ กิตติโสภีพร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตัวแทน คุณทรรศนะ อินทรชิต ผู้จัดการฝ่ายบริหารตัวแทน และเพื่อน ๆ ทีมเพชร น้อง ๆ ทีมงาน ที่ให้การสนับสนุน แนะนำ ช่วยเหลือดูแลเป็นทีมเวิร์คที่ดี ทำให้ผมมีโอกาสที่ดีและประสบความสำเร็จในอาชีพนี้