PASSION TO SUCCESS

ลงทุนง่ายๆ ด้วยระบบ Auto Rebalancing ของ Unit Linked "My Style"

1. ในปัญหาของนักลงทุนทั้งหน้าเก่าและใหม่ ที่เคยต้องพานพบกันก็คือ การเข้าลงทุนในกองทุนสัก 1 กองทุน เมื่อเวลาผ่านไปกองทุนรวมนั้นเริ่มสร้างผลตอบแทนให้อย่างน่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้น หรือกองทุนใดก็ตาม แต่กลับหาจังหวะขายดีๆ ไม่ได้สักที

ครั้นจะขายเร็วก็กลัวกองทุนรวมนั้นขึ้นต่อทำให้เสียโอกาส ครั้นจะขายช้าก็กลัวว่ากองทุนนั้นๆ จะปรับตัวลงมาสู่ระดับเดิมกลายเป็นเท่าทุน หรือ ซ้ำร้ายไปกว่านั้นกลายเป็นขาดทุนไปแบบน่าเสียดาย

กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทUnit Linked แบบ My Style จาก อลิอันซ์ อยุธยา เข้าใจปัญหานี้ของผู้เอาประกันภัยที่เป็นนักลงทุนทุกท่านเป็นอย่างดี จึงได้มีการใส่ระบบ Auto Rebalancing เข้าไปเป็นตัวเลือกสำหรับนักลงทุนทุกท่าน เพื่อให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยได้ทำคำร้องไว้กับอลิอันซ์ อยุธยาตั้งใจอยู่เสมอ

โดยการ Auto Rebalancing นั้นก็คือการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน ให้กลับไปสู่จุดที่ตั้งใจเอาไว้ ผ่านการขายหรือสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมที่มีน้ำหนักเกินสัดส่วนที่กำหนด และ ซื้อสินทรัพย์ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าที่เรากำหนด เช่น นาย ก.อาจจัดพอร์ตการลงทุนของตนเอง ด้วยการลงทุนในกองทุนรวม TMB50 50% คู่กับกองทุนรวม TCMF 50% ด้วยเงินลงทุน 1,000,000 บาท พร้อมด้วยระบบ Auto Rebalancing ทุกๆ 3 เดือน (ตามที่ได้แจ้งไว้กับอลิอันซ์ อยุธยา)รูปที่ 1 อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม TMB50 และ TCMF l Source : finnomena.com As of 10/07/2020

เมื่อพิจารณาจากภาพจะเห็นได้ว่ากองทุน TCMF ในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมานั้น ให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 0.14% ขณะที่กองทุน TMB50 ให้อัตราผลตอบแทนถึง 7.0% ด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลให้กองทุน TCMF มีมูลค่าเติบโตเป็น 500,700 บาท ขณะที่กองทุน TMB50 จะมีมูลค่ากลายเป็น 535,000 บาทด้วยกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสัดส่วนก็กลายเป็น 48.34% และ 51.66% ตามลำดับเมื่อคิดจากมูลค่าการลงทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,035,700 บาท

เมื่อถึงรอบที่ตั้งให้ Auto Rebalance ทุกๆ 3 เดือนระบบก็จะทำรายการขายกองทุน TMB50 จำนวน 17,150 บาท เพื่อไปซื้อกองทุน TCMF แทน ช่วยให้มั่นใจได้ว่า หากเกิดกรณีพลิกโผ กองทุน TMB50 ปรับตัวลงมาแรงๆ อย่างน้อยเราก็ได้ล็อคกำไรไว้แล้ว ด้วยการขายที่กองทุน TMB50 จำนวน 17,150 บาทตามตัวอย่างข้างต้น ซึ่งเป็นส่วนของกำไรที่เติบโตขึ้นเกินกว่าสัดส่วนที่กำหนดไว้ครั้งแรก คือ 50% ของพอร์ตการลงทุน และทำรายการเข้าซื้อกองทุน TCMF แทน ซึ่งเป็นกองทุนตลาดเงิน มีความผันผวนต่ำกว่าแทน

ในทางกลับกัน หากกองทุน TMB50 นั้นปรับตัวลงแรงจนสัดส่วนผิดเพี้ยนไป เมื่อครบระยะ 3 เดือนตามที่ได้เลือกเอาไว้ ระบบ Auto Rebalancing ของ Unit Linked My Style ก็จะทำการขายจากกองทุน TCMF มาซื้อกองทุน TMB50 แทน เพื่อให้สัดส่วนกลับมาอยู่ในจุดที่ตั้งใจเอาไว้อีกครั้ง คือ กองทุนละ 50% ทั้งในส่วนของ TMB50 และ TCMF ซึ่งจะช่วยให้เรานั้นได้ซื้อกองทุนหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูง ในช่วงที่ราคาถูกลง โดยไม่ต้องติดตาม หรือเฝ้าหน้าจอแต่อย่างใดรูปที่ 2 ตัวอย่างค่าธรรมเนียมกองทุนรวมหุ้นไทย l Source : finnomena.com As of 10/11/2020

ซึ่งหากเป็นการซื้อกองทุนรวมทั่วไป มิใช่การซื้อผ่าน Unit Linked My Style จาก อลิอันซ์ อยุธยา แล้ว การทำ Rebalance บ่อยมากเกินไป นอกจากจะไม่ส่งผลดีแล้ว อาจจะส่งผลเสียด้วยซ้ำ เนื่องจากการซื้อกองทุนหลายๆ กองทุนนั้นมีค่าธรรมเนียมในการซื้อ ส่งผลให้หากทำรายการซื้อขายบ่อยมากจนเกินไป อาจทำให้เสียค่าธรรมเนียมเกินความจำเป็น แต่ด้วยการลงทุนผ่าน Unit Linked My Style นั้น ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งซื้อและขาย ทำให้ผู้เอาประกันภัยนักลงทุนสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ตามใจต้องการ

เมื่อประกอบรวมกันแล้ว ทั้งความสามารถในการ Auto Rebalancing ที่คอยดูแลให้สัดส่วนเป็นไปตามตั้งใจอยู่เสมอ กับความประหยัดค่าธรรมเนียมของ Unit Linked My Style จาก อลิอันซ์ อยุธยา เรียกได้ว่าเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลพอร์ตการลงทุนของท่าน โดยปราศจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ก็จะช่วยให้การลงทุนระยะยาวของคุณราบรื่นและประหยัดไปพร้อมๆกันอีกด้วย


ผู้เรียบเรียงบทความโดย: คุณ ณัฐนันท์ บ่างสมบูรณ์ Senior Portfolio Specialist FINNOMENA
Source :www.finnomena.com


คำเตือน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน