PASSION TO SUCCESS

พิเศษสำหรับลูกค้าที่รับ e-Policy

Passion to success

ลูกค้า e-Policy สามารถตอบรับกรมธรรม์ทาง SMS และสามารถขอรับ e-Policy อีกครั้งผ่าน My Allianz
ซึ่งบริการนี้สามารถดำเนินการได้ ง่ายๆ และ สะดวก รวดเร็ว มากค่ะ

1.การตอบรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Confirmation)

ตั้งแต่ วันที่ 8 มค. 63 ลูกค้าที่เลือกรับ e-Policy ไม่ต้องเซ็นใบรับมอบกรมธรรม์อีกต่อไป โดยบริษัทจะส่งข้อความไปยังลูกค้าให้ตอบรับกรมธรรม์ทาง SMS กลับมาแทน ซึ่งเราเรียกบริการนี้ว่า e-Confirmation

หลังจากลูกค้ายืนยันรับมอบกรมธรรม์ทาง SMS (e-Confirmation) บริษัทจะดำเนินการจ่ายคอมมิชชั่นภายใน 5 วันทำการ ซึ่งท่านจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเร็วขึ้นกว่ากรมธรรม์กระดาษแน่นอน เพราะไม่ต้องรอใบรับมอบกรมธรรม์และบริษัทไม่ต้องตรวจสอบลายเซ็นเหมือนใบรับมอบกรมธรรม์กระดาษ ศึกษาตัวอย่างตามขั้นตอนง่ายๆ ด้านล่างเลยค่ะ2. กรณีลูกค้าต้องการขอรับ e-Policy อีกครั้ง ลูกค้าสามารถดำเนินการขอ e-Policy โดยเลือกไปที่เมนู My Policy เลือกกรมธรรม์ที่ท่านต้องการขอ e-Policy และทำตามขั้นตอนง่ายๆ ด้านล่างเลยค่ะสามารถติดตั้ง My Allianz โดย scan QR code ด้านล่างนี้ เพื่อดำเนินการติดตั้งและสมัคร ได้ทันที ทั้งระบบ iOs และ Android และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.azay.co.th/th/service/my-allianz/myallianz/


หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าอลิอันซ์อยุธยาแคร์ 1373