PASSION TO SUCCESS

แนวทางติดต่อรายชื่อผู้มุ่งหวังจากการแนะนำ

Passion to success

เราได้ผ่านการเรียนรู้ฝึกอบรมเกี่ยวกับการขอต่อรายชื่อมาหลายครั้ง แล้วในความเป็นจริงเมื่อเราได้รายชื่อมาแล้วเราทำอย่างไร ลองมาดูแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

  • แสดงออกด้วยการขอบคุณกับผู้ที่ให้รายชื่อ ให้เขารับรู้ว่าเรามีความตั้งใจในการติดต่อ และ ติดต่อโดยเร็ว เพราะในบางครั้ง ผู้ที่ให้รายชื่ออาจมีการบอกกล่าวแนะนำกัน และหากเรารอช้า ทางเขาก็อาจคุยกันเองว่าไม่เห็นมีตัวแทนที่ปรึกษาใดๆ ติดต่อมาเลย และจะมีผลกระทบในอนาคต เราจะไม่ได้การแนะนำรายชื่อในครั้งต่อๆ ไป
  • จำแนกแยกแยะประเภทผู้มุ่งหวังเพื่อจัดความสำคัญในการติดต่อ เพราะบางรายชื่ออาจจำเป็นต้องทำในเชิงธุรกิจ เช่น การโทรฯติดต่อ ควรเลือกว่าเป็นเบอร์ที่บ้าน หรือ ที่ทำงาน พิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้ e-mail สื่อหรือนำไปก่อนหรือไม่ เพราะ เราทำธุรกิจแบบนักธุรกิจจึงควรให้ความสำคัญกับผู้ที่เราจะติดต่อ
  • ผู้ให้รายชื่อจะมีการแนะนำตัวเราโดยตรงกับรายชื่อผู้มุ่งหวังดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งหากเป็นการพบและแนะนำโดยตรง ขอให้เราเตรียมกับผู้ให้รายชื่อว่า หากเราจะต้องเข้าเรื่องของการประกันฯ เราขอเวลาเป็นส่วนตัวกับผู้มุ่งหวัง เพราะหากผู้ให้รายชื่ออยู่ร่วมในขณะที่เราเริ่มต้นสัมภาษณ์ จะทำเกิดความลังเลในการให้ข้อมูลของผู้มุ่งหวัง
  • สอบถามกันให้แน่ใจกับผู้ให้รายชื่อเพื่อขออนุญาตในการกล่าวอ้าง เพราะผู้คนทั้งหลายต้องการรู้ที่มาที่ไปของการติดต่อ และการกล่าวถึงผู้แนะนำจะเป็นการสร้างความสนใจใคร่รู้ว่าเรื่องอะไร
  • การติดต่อเพื่อให้ได้เข้าพบ ในบางกรณีผู้มุ่งหวังบางคนมีความสนใจที่จะมาพบเราที่ออฟฟิศ ด้วยเหตุผลที่ต้องการความแน่ใจว่าเราทำงานนี้จริงจังหรือไม่ เพราะการพบกันโดยตรงเป็นหัวใจและสำคัญของธุรกิจเรา
  • ขอบคุณผู้ให้รายชี่อและอัพเดทข้อมูลการติดต่อเข้าพบให้เขาทราบ ซึ่งบางกรณีเขาอาจเสนอความช่วยเหลือเราให้ได้เข้าพบสะดวกยิ่งขึ้น ขอให้ท่านตระหนักว่าการแสดงความขอบคุณสมบัติที่ดีในตัวคนเราและมีผลดีตามมาเสมอ
  • ให้ความช่วยเหลือไม่ไช่การขาย ผู้มุ่งหวังบางรายมีประสบการณ์ถูกกดดันเพื่อให้ซื้อสินค้า แต่งานเราคือการช่วยเหลือ เราไม่ไช่ผู้สร้างแรงกดดัน ดังนั้น หากเรามีความมั่นใจมันจะแสดงออกและเราจะพบความสำเร็จ
  • เรียนรู้ในสถานการณ์และสอบถามประเด็นปัญหาของผู้มุ่งหวัง เพราะนี่เป็นโอกาสที่เราจะได้รับทราบประสบการณ์เดิมที่พวกเขามีกับที่ปรึกษาคนเก่า เพราะหากมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนเราจะได้เตรียมการหรือหลีกเลี่ยงได้
  • มีการเตรียมการขั้นต่อไป แต่ต้องมีผลลัพธ์บทสรุปจากการติดต่อ ที่มีความชัดเจนในขั้นตอนถัดไป เพราะเราต้องคงความสัมพันธ์กันไว้
  • ระมัดระวังการพูดคุย เราสามารถอัพเดทการเข้าพบผู้มุ่งหวังจากการแนะนำ ด้วยการแสดงความขอบคุณ และจงเก็บรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังจากการที่เราได้เข้าพบสัมภาษณ์ให้เป็นความลับ บางครั้งผู้ให้รายชื่ออาจมีการติดต่อพูดคุยกันแต่เราจงปิดปากของเราให้สนิท เพราะทุกคนจะชื่นชมเมื่อเรารักษาข้อมูลให้เป็นความลับ

จุดมุ่งหมายที่สำคัญคือการส่งเสริมลูกค้าเดิมเพื่อการแนะนำรายชื่อผู้มุ่งหวังให้กับเรา หากเขาพบว่ารายชื่อที่แนะนำไปได้รับประสบการณ์และคุณค่าที่ดีจากการทำงานของเรา เขาจะยินดีแนะนำเพิ่มเติมอีกอนาคต

บทความโดย Bryce Sanders | https://www.thinkadvisor.com