อลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้คุณใช้บริการผู้ป่วยนอก ผ่าน TELEMEDICINE - SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL  โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

10 November 2020


สำหรับผู้ที่มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ผู้ป่วยนอก (OPD) และสัญญายังมีผลบังคับอยู่ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้ตามจริง (ไม่เกินผลประโยชน์ที่ซื้อไว้) เมื่อใช้ Telemedicine

จุดเด่นบริการ

  • สะดวกในการพบแพทย์ ให้บริการได้ครอบคลุมทุกที่ผ่านวิดีโอคอล
  • ลดค่าใช้จ่ายในการมาโรงพยาบาลและการเดินทาง
  • ปรึกษาคุณหมอได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือ
  • ค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์ หรือสั่งยา สามารถเบิกได้ตามสัญญาในกรมธรรม์

หมายเหตุ: ในการเข้าใช้บริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL ท่านกำลังเข้าสู่การใช้บริการบนแพลตฟอร์มของโรงพยาบาลสมิติเวช โดยท่านจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการเข้ารับบริการด้วยตนเองบนแพลตฟอร์มนั้นตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการเข้ารับบริการของโรงพยาบาลสมิติเวช

อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ https://www.azay.co.th/th/service/Telemedicine/index/