ตรวจอัลตร้าซาวนด์คัดกรองความผิดปกติของมดลูกและรังไข่ ราคาพิเศษ 1,990 บาท โดย ร.พ. BNH

28 October 2020