รพ.กรุงเทพ ซ.ศุนย์วิจัย แจ้งการย้ายสถานที่ตรวจสุขภาพ

22 October 2020


รพ.กรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย แจ้งย้ายสถานที่ตรวจสุขภาพ เดิมจากศูนย์ส่งเสริมคุณภาพ 2 อาคาร BGH ไปเปิดบริการที่ ชั้น 5 อาคาร R โดยใช้ชื่อใหม่ คือ HEALTH DESIGN CENTER (HDC) หรือ เฮลท์ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลาให้บริการตั้งแต่ 06.30 - 14.00 น. โดยสามารถทำนัดผ่านทาง Call center เบอร์ 02-310-3000 หรือ 1719 ได้ตามเดิม