ปิดปรับปรุงระบบ AZD เดือนตุลาคม: วันที่ 17 และวันที่ 20

15 October 2020

  • วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. จนถึงเวลา 24.00 น.
  • วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. จนถึงเวลา 24.00 น.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ AZD SERVICE DESK

โทร. 1373
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 20.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

Line: @azdservicedesk
จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 17.00 - 21.00 น. (ไม่มีวันหยุด)
3 วันสุดท้ายของเดือนเพิ่มเวลาถึง 24.00 น.