AGENCY LEADER ORIENTATION วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563

14 October 2020


12-13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น. ห้องยินดี อลิอันซ์ อยุธยา อะคาเดมี่ ชั้น 22 อาคารพหลโยธินเพลส กรุงเทพฯ
ปิดรับสมัคร 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.00 น.จำกัด 99 ท่านเท่านั้น

การแต่งกาย : สวมเสื้อสูท หรือแต่งกายสุภาพ ห้องอบรมมีอุณหภูมิต่ำ โปรดสวมเสื้อหนาๆ

หมายเหตุ : ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ต้องอบรมภายใน 3 เดือน หลังจากเลื่อนตำแหน่ง

สมัครอบรมผ่านระบบ LMS

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทน
โทร. 02-305-7000 กด 7343, 7411, 7476, 7821, 7835, 7850, 7888, 7899, 7925
แฟกซ์ 02-305-7055
Email: agencytraining@azay.co.th;
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.30 น.