เอกสารที่ต้องขอจากลูกค้า กรณีพบข้อบ่งชี้ความเป็นพลเมืองสหรัฐ (FATCA)

9 September 2020


ฝ่ายขายควรย้ำลูกค้าให้พิสูจน์ตนเองโดยเลือกเพียงแบบฟอร์มเดียวและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน** กรณีพบข้อบ่งชี้ความเป็นพลเมืองสหรัฐ ตัวแทนต้องขอให้ลูกค้าพิสูจน์ตนเอง โดยการกรอกและเซ็นแบบฟอร์มอันใดอันหนึ่งกลับมายังบริษัท

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มอัพเดท

  • เว็บไซต์ของบริษัท https://www.azay.co.th/th/service/download/
  • เว็บไซต์ของตัวแทน https://agency.azay.co.th/th/download.asp

หรือที่ลิงก์
W-8 BEN [Rev. July 2017] https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf
W-8BEN-E [Rev. July 2017] https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
W-9 [Rev. October 2018] https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf