เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ จังหวัดอุดรธานี

8 September 2020


สมาคมประกันชีวิตไทย ขอเปลี่ยนแปลงวันที่สอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ สนามสอบจังหวัดอุดรธานี จากเดิมสอบในวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2563 เปลี่ยนเป็นสอบในวันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 2563 แทน

โดยวันปิดรับสมัครสอบยังคงเป็นกำหนดการเดิม เนื่องจากทางสนามสอบมหาวิทยาลับราชภัฎอุดรธานี ได้มีการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นในการขอเลื่อนสอบฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติ
โทร. 02-305-7883 - 7887