2020 CEO&CAO Road Show 6 จังหวัดทั่วประเทศ

19 August 2020กรุงเทพฯ วันที่ 4 กันยายน 2563 ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี

** เปิดรับเฉพาะผู้บริหารฝ่ายขายเท่านั้น และไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ LMS
10.45-12.00 ลงทะเบียน และทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 เริ่มการประชุม


ภาคใต้ วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ. ตรัง
ลงทะเบียนผ่านระบบ LMS จำกัด 99 ท่าน


ภาคกลางและตะวันตก วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ. พระนครศรีอยุธยา
ลงทะเบียนผ่านระบบ LMS จำกัด 99 ท่าน


ภาคเหนือ วันที่ 26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
ลงทะเบียนผ่านระบบ LMS จำกัด 99 ท่าน


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม อวานี โฮเทล จ.ขอนแก่น
ลงทะเบียนผ่านระบบ LMS จำกัด 99 ท่าน


ภาคตะวันออก วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง
ลงทะเบียนผ่านระบบ LMS จำกัด 99 ท่าน


กำหนดการส่วนภูมิภาค
9.30-12.00 ประชุมสำหรับ GM-AVP พื้นที่
10.30-12.00 เปิดลงทะเบียนสำหรับ AL
12.00-13.00 ทุกท่านทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 เริ่มการประชุม

สมัครอบรมผ่านระบบ LMS