เดือนมิถุนายนนี้! อย่าลืม! ตรวจสอบวันหมดอายุแต้ม AZD MARKET PLACE

29 June 2020


อย่าลืมตรวจสอบวันหมดอายุของแต้ม AZD MARKET PLACE หากหมดอายุแล้วแต้มจะถูกตัดออกจากระบบทันที โดยไม่สามารถดึงกลับได้

วิธีตรวจสอบวันหมดอายุแต้ม AZD MARKET PLACE

1. เข้า MARKET PLACE และเลือก ประวัติการใช้งาน2. จากนั้นเลือก แต้มหมดอายุ พื่อตรวจสอบวันหมดอายุการใช้งาน3. ตรวจสอบวันหมดอายุของแต้มหมายเหตุ : AZD Point (แต้ม) ที่ได้รับจะมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ประกาศผลการแข่งขัน หรือ มีการเติม Point ในระบบ เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารฝ่ายขาย ผู้บริหารตัวแทน และตัวแทน ทุกท่านจะต้องทำการแลก Point ให้เสร็จสิ้นก่อนวันหมดอายุ