เพิ่มรอบ! ขยายที่นั่ง! หลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต เดือนกรกฎาคม 2563 (แบบ Classroom)

9 July 2020

ค่าอบรม 300 บาท

ข้อควรทราบ

  • หลักสูตรขอรับและขอต่อใบอนุญาตฯ ระบบจะปิดรับสมัครล่วงหน้า 6 วันทำการ
  • กรณีต้องการยกเลิกการอบรมให้ดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัครเท่านั้น
  • ทุกหลักสูตรไม่สามารถอบรมแทนกันได้
  • สมัครแล้วไม่เข้าอบรมผู้บริหารตัวแทนจะถูกหักค่าใช้จ่าย 300 บาท

สมัครอบรมผ่านระบบ LMS ระบบจะปิดปิดรับสมัครในเวลา 20.00 น.

สอบถามข้อมูลที่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทน
โทร. 02-305-7000 กด 7343, 7411, 7476, 7821, 7835, 7850, 7888, 7899, 7925
แฟกซ์ 02-305-7055
Email: agencytraining@azay.co.th;
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.30 น.