สมาคมประกันชีวิตไทยเปิดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค ต่างจังหวัด มีผลตั้งแต่รอบสอบวันที่ 12 ก.ค. เป็นต้นไป

25 June 2020


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ละจังหวัด สมาคมประกันชีวิตไทย จึงขอประกาศแจ้งเปิดศูนย์สอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ส่วนภูมิภาค ต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยให้เริ่มสอบตั้งแต่รอบสอบวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้น 3 จังหวัด ที่ศูนย์สอบยังไม่สามารถจัดสอบได้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และ พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดของไวรัส และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้สมัครฯ สมาคมฯ จึงมีความจำเป็นในการปรับลดจำนวนผู้สมัครฯ แต่ละจังหวัด ลงจากเดิม เพื่อสอดคล้องกับมาตรการการป้องกันของทาง ศบค. โดยผู้บริหารตัวแทนสามารถลงทะเบียนสมัครสอบฯ ผ่านระบบ E-Register ซึ่งจำนวนรับสมัครระบบฯ จะทำการปรับลดจำนวน ตามที่สมาคมฯ กำหนด โดยท่านสามารถลงทะเบียนสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติ
โทร. 02-305-7883 - 7887