บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ผู้สมัครเอาประกันภัยโดยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

16 June 2020


Mobile Medical Service บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับผู้สมัครเอาประกันภัย โดยพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น โดยผู้สมัครเอาประกันภัย สามารถรับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ได้ที่บ้านของลูกค้า เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป