Tell your story | เปิดให้โวตผลงานที่ท่านชอบเพื่อค้นหา Content โดนใจ เข้าใจง่าย สื่อสารดี ทีมไหนจะชนะอยู่ที่มือคุณ

10 July 2020


เกณฑ์การตัดสิน
1. ท่านสามารถร่วมโหวตได้ทั้ง 2 ช่องทางโดยคะแนนทั้งหมดจะถูกนำมารวมกัน
2. คะแนนโหวตจะถูกคิดเป็น 30% ของคะแนนรวมทั้งหมด
3. คะแนนจากคณะกรรมการคิดเป็น 70% ของคะแนนรวมทั้งหมด
4. ผู้ชนะคือผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับในหัวข้อ HEALTH และ RECRUITMENT
5. เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการดูที่เนื้อหาเป็นหลัก
6. ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด


ท่านสามารถร่วมโหวตได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. ผ่านช่องทางฟอร์มการโหวต โดยคลิกลิงก์
https://forms.gle/Ny8xouRNTboVxdNx9
โดย 1 รหัสตัวแทน สามารถโหวตได้ 5 เรื่องราว ต่อ 1 หมวดหมู่

2. โหวตผ่าน LMS โดยมีขั้นตอนดังนี้


โหวตผ่านระบบ LMSTell Your Story

เราขอชวนคุณมาแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับการ RECRUITMENT และการขายสินค้าสุขภาพ เพื่อส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจ และแนวทางให้กับเพื่อนๆ ฝ่ายขาย เพราะทุกประสบการณ์...ทุกความรู้มีคุณค่า แชร์ออกไปให้โลกรู้ ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้แก่กัน

กติกาการร่วมกิจกรรม

1. นำเสนอประสบการณ์ความรู้ในหัวข้อ RECRUITMENT หรือ HEALTH ในรูปแบบ ดังนี้
VDO CLIP (วิดีโอ) ความยาวไม่เกิน 5 นาที
PODCAST (เสียง) ความยาวไม่เกิน 15 นาที
โดย Upload บน Google drive , Youtube หรือ ช่องทางฝากไฟล์อื่นๆ และส่ง Link สำหรับ Download มาที่ Tanachat.b@azay.co.th ไม่จำกัดจำนวนต่อหนึ่งท่าน

2. เกณฑ์การตัดสิน
ให้ความสำคัญกับคุณภาพของเนื้อเรื่องเป็นหลัก โดยคะแนน 70% มาจากคณะกรรมการ และอีก 30% มาจากผลโหวตของผู้เข้าชม โดยผู้ชนะคือผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับในหัวข้อ HEALTH และ RECRUITMENT ทั้งนี้คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

3. ระยะเวลากิจกรรม
เปิดรับส่งผลงาน วันนี้ – 1 พฤษภาคม 2563
กิจกรรมโหวต 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563
สำหรับกิจกรรมโหวตทีมงานจะ upload ผลงานจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ขึ้นระบบ LMS เพื่อให้ผู้ชมดู หรือฟังจนจบ และให้คะแนน โดยตัวแทน 1 ท่าน สามารถโหวตได้ 1 ครั้งต่อ 1 ผลงาน

4. รางวัลกิจกรรม
แต้ม AZD point เพื่อแลกของรางวัลที่ต้องการบน AZD market place
อันดับที่ 1 – 200,000 points (แยกสาขา)
อันดับที่ 2 – 100,000 points (แยกสาขา)
อันดับที่ 3 – 50,000 points (แยกสาขา)
ผู้ชนะมีสิทธิ์ได้รางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล หากผู้ชนะได้คะแนนมากที่สุดทั้ง 2 หัวข้อจะถือว่าได้รางวัลในหัวข้อที่คะแนนสูงที่สุด

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์สามารถยกเลิกกิจกรรมนี้ในกรณีที่มีผลงานเข้าประกวดไม่ถึง 10 ผลงาน


สามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-305-7667