แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่สอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ สนามสอบ จ.อุบลราชธานี

14 February 2020

สนามสอบ จ.อุบลราชธานี
จากเดิมสอบในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เปลี่ยนเป็นสอบในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

โดยกำหนดการปิดรับสมัครยังคงกำหนดการเดิม (ปิดรับสมัคร 22/3/2563) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมภายใน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณภาสิดา ธรรมชูเชาวรัตน์ โทร. 02-305-7880