Junior Go-Kart 2020 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2563

14 February 2020


ไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี!! รวมมูลค่า 8,680 บาท

 • ฟรีค่าสมัคร 2,500 บาท
 • ชุดนักขับสุดเท่ห์ และเสื้อทีเชิ๊ต
 • หมวกนิรภัย และหมวกแก๊ป
 • อาหารกลางวัน
 • ประกาศนียบัตร

เงื่อนไขการรับสมัคร

 1. น้องๆ อายุ 8-11 ปี เกิด พ.ศ. 2552-2555
 2. ส่วนสูง 120-150 ซ.ม.
 3. ต้องไม่เคยเข้าอบรมในโครงการนี้มาก่อน
 4. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม

แจ้งรายละเอียดผู้สมัครมาที่ Line : @agencycommunity | คลิก
ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ระบุรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล วันเกิด และส่วนสูง

 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ติดต่อกลับไปยังผู้ที่มี่คุณสมบัติผ่านและได้รับการคัดเลือก
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งข้อมูลใบสมัครกลับมาให้เจ้าหน้าที่ เพื่อส่งต่อไปยังโครงการ TrueVisions – TOYOTA Junior Go - Kart Training 2020 โดยดาวน์โหลดได้ที่นี่ | คลิก

ตารางกิจกรรม

 • วันแรก: สนุกกับการขับรถ 18 เม.ย. 63 เวลา 7.45-15.00 น.
 • วันที่สอง: ทดสอบตัวเองสุดสนุก
  กลุ่มอายุ 8 ปี วันที่ 2 พ.ค. 63
  กลุ่มอายุ 9 ปี วันที่ 3 พ.ค. 63
  กลุ่มอายุ 10 ปี วันที่ 9 พ.ค. 63
  กลุ่มอายุ 11 ปี วันที่ 10 พ.ค. 63

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
Line : @agencycommunity | คลิก
โทร. 02-305-7483