AGENCY LEADER ORIENTATION วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563

5 February 2020

ปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 2563
การแต่งกาย : สวมเสื้อสูท หรือแต่งกายสุภาพ ห้องอบรมมีอุณหภูมิต่ำ โปรดสวมเสื้อหนาๆ

หมายเหตุ : ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ต้องอบรมภายใน 3 เดือน หลังจากได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามประกาศ CFO-SCCM-Agency 001/2019

สมัครอบรมผ่านระบบ LMS (รหัสคอร์ส 0000005863)

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทน
โทร. 02-305-7000 กด 7343, 7411, 7476, 7821, 7835, 7850, 7888, 7899, 7925
แฟกซ์ 02-305-7055
Email: agencytraining@azay.co.th;
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.30 น.