กรุณาทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษัทฯ กับฝ่ายขาย

21 July 2021


เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานในฝ่ายงานต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุงระบบงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือมายังท่านในการตอบแบบสำรวจ และประเมิณความพึงพอใจ ต่อการให้บริการจากทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะนำผลสำรวจนี้ ไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อทำการตอบแบบสำรวจ โดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจภายในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 นี้

กรณีที่ท่านไม่ได้รับ SMS ลิงก์แบบสำรวจความพึงพอใจท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

พิเศษ สำหรับ 100 ท่านแรกที่ร่วมตอบแบบสำรวจรับไปเลยตุ๊กตาหมีสุดน่ารัก
​​​​​​​