ข้อกำหนดพิเศษในการเลื่อนตำแหน่ง ขึ้นเป็นผู้บริหารตัวแทนแบบทีม (Go for team) เดือนตุลาคม 2564

21 July 2021


จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (Covid19) ซึ่งส่งผลกระทบกับสนามสอบทั่วประเทศ ต้องงดการจัดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ อย่างไม่มีกำหนด บริษัทฯ ได้ตระหนักแล้วว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับผู้ที่ต้องการทำคุณสมบัติในไตรมาส 3

บริษัทฯ จึงมีความยินดีที่จะประกาศข้อกำหนดพิเศษในการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารตัวแทนแบบทีม (Go for team) เดือนตุลาคม 2564 โดยตัวแทนที่มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดพิเศษตามประกาศที่ DSUP-SCMS-Agency 006/2021 สามารถที่จะแสดงความจำนงค์เพื่อขอเลื่อนตำแหน่ง ผ่านทางผู้บริหารตัวแทน และผู้บริหารฝ่ายขายต้นสังกัดได้


อ่านรายละเอียดเพิ่มประกาศที่ DSUP-SCMS-Agency 006/2021 | คลิก