ข้อยกเว้นพิเศษสำหรับการขาย UNIT LINKED บนระบบ AZD

18 July 2021


สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 เดือน 1 วัน ถึง อายุ 5 ขวบ จำกัดทุนประกันสูงสุดที่ 5 ล้านบาท กรณีผู้เอาประกันภัยที่อายุดังกล่าวต้องการทุนประกันสูงถึง 5.5 ล้านบาท ตามเกณฑ์การรับพิจารณา โปรดส่งเป็นใบคำขอแบบกระดาษและนำส่งเข้ามาบริษัทเท่านั้นจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

หากพบความไม่สะดวกในการใช้ AZD เพียงเพิ่มเพื่อนในไลน์ @azdservicedesk
ติดต่อได้ทุกวันในช่วงเวลา 9.00-21.00
(พิเศษ 3 วันสุดท้ายของเดือน ขยายบริการถึงเที่ยงคืน)