ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารตัวแทน ปี 2564 ตัวแทนที่จะขอเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารตัวแทนจะต้องมีประกันสุขภาพทุกท่าน

12 January 2021