สนามสอบพหลโยธินเซอร์วิสเซ็นเตอร์ (ชั้น 22) กลับมาทำการเปิดสอบฯ ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.64 เป็นต้นไป

12 January 2021

ตามที่สมาคมประกันชีวิตไทย ได้กลับมาทำการเปิดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ณ สนามสอบสมาคมฯ บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า สำหรับสนามสอบพหลโยธินเซอร์วิสเซ็นเตอร์ (ชั้น 22) ที่ได้มีการงดจัดสอบฯ ในก่อนหน้านี้ บัดนี้ บริษัทฯ จะกลับมาทำการเปิดสอบฯ ตามปกติ โดยให้มีผลตั้งแต่รอบสอบวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป


สำหรับผู้สมัครฯ ที่ได้มีการลงทะเบียนสมัครฯ ไว้ในระบบ E-Register ก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนำรายชื่อแจ้งต่อสมาคมประกันชีวิตไทยเพื่อให้มีสิทธิ์ในการสอบปกติ สำหรับผู้สมัครฯ ท่านใด ที่ยังไม่พร้อมที่จะทำการสอบในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 นี้ สามารถทำการยกเลิกการสมัครฯ บนระบบ E-Register ภายในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 64


ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติตามประกาศของทาง ศบค. และเพื่อเป็นการคัดกรองผู้สมัครสอบฯ ที่มีภูมิลำเนา หรือเดินทางมาจากพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาดสูง และปฏิบัติตามมาตรการของทางรัฐบาล ที่ไม่ให้มีการเดินทางข้ามจังหวัด บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้ผู้สมัครฯ ที่มีภูมิลำเนา หรือเดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด (พื้นที่สีแดง) เข้าทำการสอบ ณ สนามสอบอาคารพหลโยธิน SC. และบริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้สมัครฯ ในการตอบแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง ไวรัสโคโรนา COVID-19 ผ่านช่องทาง QR Code ที่อยู่ในประกาศฉบับนี้ ก่อนเดินทางเข้ามาทำการสอบ ณ สนามสอบพหลโยธิน SC.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ฝ่ายทะเบียนประวัติ โทร. 02-305-7883 - 7887