แนวทางการตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน ที่ รพ.กรุงเทพ สำหรับลูกค้า My First Class กรณีไม่มีรายการพบแพทย์

8 January 2021