สนามสอบสมาคมประกันชีวิตไทย กลับมาเปิดทำการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ (Walk In) ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

8 January 2021

ฝ่ายทะเบียนฯ ได้รับแจ้งจากทางสมาคมประกันชีวิตไทย ในการกลับมาเปิดทำการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ณ สนามสอบสมาคมประกันชีวิตไทย (Walk In) ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

โดยสมาคมฯ เปิดรับสมัครในระบบตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้สมาคมฯ จำกัดจำนวนผู้สมัครฯ ต่อวันเพียง 100 ท่าน และสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครสอบสำหรับผู้สมัครฯ ที่มีภูมิลำเนา หรือเดินทางจากพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาดสูง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี / ระยอง / จันทบุรี / ตราด และสมุทรสาคร

โดยผู้สมัครฯ ต้องทำการลงทะเบียนในระบบเพื่อจองคิวสอบที่เวปไซต์ของทางสมาคมฯ (www.TLAA.org) ด้วยตนเองล่วงหน้าก่อนวันสอบ งดรับ Walk-In